Spilles av nå

Title

Artist

Background

Konkurranse regler

 1. Ansatte i Radio P40 AS , TILT.MEDIA AS og TILT.MEDIA AS datterselskaper, Radio P40 sine kunder eller samarbeidspartnere til konkurransen, samt alle disses nærmeste familie, kan ikke delta i konkurranser.
 2. Alle avgifter eller eventuell skatt som oppstår i forbindelse med vinnerbeløp, eller verdien på gevinsten, skal betales av vinneren, og vinnere skal selv innrapportere dette.
 3. 3. Vinnerens navn, bilde, og stemme kan benyttes i kommersielt øyemed på Radio P40 eller annen annonseplass. Dette gjelder også alt innhold som sendes som del av påmeldingen til konkurransen, eksempelvis bilde, tekst, multimedieinnhold osv.
 4. Om ikke annet oppgis står ikke Radio P40 ansvarlig for ekstra utgifter som oppstår i forbindelse med premien.
 5. Vinneren kan ikke bytte ut premien mot tilsvarende beløp i kontanter eller i andre ting med lignende verdi, få erstatning eller gi premien til andre.
 6. Radio P40 forbeholder seg retten til når som helst under konkurranseperioden å endre konkurransen og/eller reglene og innholdet.
 7. Radio P40 er ikke ansvarlig for tekniske feil på telefon, e-post eller brev, eller problemer/kostnader som måtte oppstå som følge av slik type feil.
 8. Ved tvist i forbindelse med konkurransen avgjør Radio P40 utfallet. Radio P40 sin avgjørelse er endelig.
 9. Premier må avhentes innen 14 dager (2 uker).
 10. Ved konkurs eller annet mislighold fra samarbeidspartnere til konkurransen kan ikke Radio P40 holdes ansvarlig for levering av premien.
 11. Våre SMS tjenester opererer med priser på 1, 3, 5 og 10 kroner, avhengig av tjeneste.
 12. Vi gjør oppmerksom på at meldinger sendt til 2300 med andre kodeord enn de vi opplyser om i de fleste tilfeller blir fanget opp av andre innholds- og opplysningstjenester, dette klarer vi desverre ikke gjøre noe med og det er derfor viktig at alle våre kodeord staves korrekt. Dersom du mottar meldinger fra 2300 som ikke stammer fra oss er det normalt best å ikke besvare disse for å sikre at det ikke påløper ytterligere kostnader. Du kan alltid sende STOPP til et kortnummer for å stanse aktive tjenester.

Når det er sagt om reglene så går som regel alt bra, og vi gjør vårt ytterste for å hjelpe til å løse situasjoner som måtte oppstå. Tvi tvi!